Bài tập 14 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho bài toán:

Đề bài

Cho bài toán: \(\Delta ABC\)và \(\Delta ADC\) có \(AB = AD,\,\,BC = DC,\,\,\widehat B = {135^o}\,\,(h.43).\) Tính số đo góc D.

 

a) Hãy ghi giả thiết, kết luận của bài toán.

b) Hãy sắp xếp các câu sau một cách hợp lí để giải bài toán trên.

* Suy ra \(\widehat B = \widehat D\)

* Do đó \(\Delta ABC = \Delta ADC\,\,\left( {c.c.c} \right)\)

* AB = AD (giả thiết)

* AC: cạnh chung

* BC = DC (giả thiết)

* Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta ADC\) có:

* Mà \(\widehat B = {135^o}\) (giả thiết).

* Vậy \(\widehat D = {135^o}\)

Lời giải chi tiết

a)

GT

\(\Delta ABC\)  và \(\Delta ADC\)  có: AB = AD, BC = DC, \(\widehat B = {135^0}\)

KL

Tính góc D

 

b) Xét tam giác ABC và ADC có: AB = AD (gt)

                                                BC = DC (gt)

                                                AC là cạnh chung.

Do đó: \(\Delta ABC = \Delta ADC(c.c.c) \Rightarrow \widehat B = \widehat D\)

Mà \(\widehat B = {135^0}(gt).\)  Vậy \(\widehat D = \widehat B = {135^0}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau