Bài tập 11 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính chu vi mỗi tam giác.

Đề bài

Cho \(\Delta MNP = \Delta DEF,\,\,MN = 4cm,\,\,MP = 5cm,\,\,EF = 6cm.\) Tính chu vi mỗi tam giác.

Lời giải chi tiết

\(\Delta MNP = \Delta DEF \Rightarrow MN = DE = 4cm;MP = DF = 5cm;EF = NP = 6cm\)

Chu vi tam giác MNP là: MN + NP + MP = 4 + 5 + 6 = 15 (cm)

Chu vi tam giác DEF là DE + DF + EF = 4 + 5 + 6 = 15 (cm).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau