Bài tập 20 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Ở hình 47, biết

Đề bài

Ở hình 47, biết \(AB = CD,\,\,\widehat {BAC} = \widehat {DCA}.\) Chứng minh rằng \(\Delta ABC = \Delta CDA\)

 

Lời giải chi tiết

Xét tam giác ABC và CDA có:

AB = CD (gt)

\(\widehat {BAC} = \widehat {DCA}(gt)\)

AC là cạnh chung.

Do đó: \(\Delta ABC = \Delta CDA(c.g.c)\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau