Bài tập 10 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEF (các đỉnh chưa viết tương ứng),

Đề bài

Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEF (các đỉnh chưa viết tương ứng), trong đó \(\widehat A = \widehat E,\,\,\widehat C = \widehat D.\) Tìm các cặp cạnh bằng nhau, cặp góc tương ứng bằng nhau còn lại.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat A = \widehat E,\)  A và E là hai đỉnh tương ứng.

\(\widehat C = \widehat D,\)  C và D là hai đỉnh tương ứng.

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta {\rm{EF}}D \Rightarrow \widehat B = \widehat F;AB = {\rm{EF}};AC = DE;BC = DF\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau