Bài 6 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 6 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết công thức nhị thức Niu-tơn.

Đề bài

Viết công thức nhị thức Niu-tơn

Lời giải chi tiết

Công thức nhị thức Niu-tơn:

\({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k{a^{n - k}}{b^k}}\)
\(= C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^{n - 1}a{b^{n - 1}} \) \(+ C_n^n{b^n}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Bài 7 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11	Bài 7 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 8 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu rõ các bước chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học và cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 9 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 9 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 10 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 10 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu định nghĩa cấp số nhân và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số cộng Lý thuyết cấp số cộng

1. Định nghĩa

Xem chi tiết
Lý thuyết phép vị tự Lý thuyết phép vị tự

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

Xem chi tiết
Lý thuyết hàm số lượng giác Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Xem chi tiết
Lý thuyết định nghĩa tính chất của hai mặt phẳng song song Lý thuyết định nghĩa tính chất của hai mặt phẳng song song

Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng