Bài 2. Giới hạn của hàm số

Bình chọn:
4.2 trên 156 phiếu
Câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11. Xét hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4....

Xem chi tiết

Bài 1 trang 132 sgk đại số 11 Bài 1 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 132 sgk đại số 11 Bài 2 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 2 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 3 trang 132 sgk đại số 11 Bài 3 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 3 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 132 sgk đại số 11 Bài 4 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 133 sgk đại số 11 Bài 5 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài 5 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 6 trang 133 sgk đại số 11 Bài 6 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 133 sgk đại số 11 Bài 7 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài 7 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f.

Xem chi tiếtHỏi bài