Bài 1. Vectơ trong không gian

Bình chọn:
4.1 trên 113 phiếu
Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra các vecto có điểm đầu là A và điểm cuối là các điểm còn lại của hình tứ diện...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.EFGH...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai vecto...

Xem chi tiết

Câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11 Câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11. Hãy xác định ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11 Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) ...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 91 sgk hình học 11 Bài 2 trang 91 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 91 sgk hình học 11 Bài 3 trang 91 sgk hình học 11

Giải bài 3 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 92 sgk hình học 11 Bài 4 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 92 sgk hình học 11 Bài 5 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 5 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 92 sgk hình học 11 Bài 6 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 6 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 92 sgk hình học 11 Bài 7 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 7 trang 92 SGK Hình học 11. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 92 sgk hình học 11 Bài 8 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 8 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có...

Xem chi tiết

Bài 9 trang 92 sgk hình học 11 Bài 9 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 9 trang 92 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC)...

Xem chi tiết

Bài 10 trang 92 sgk hình học 11 Bài 10 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 10 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE...

Xem chi tiếtHỏi bài