Bài 1. Vectơ trong không gian

Bình chọn:
4.1 trên 144 phiếu
Lý thuyết véc tơ trong không gian

Định nghĩa: véc tơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng..

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11

Cho hình tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra các vecto có điểm đầu là A và điểm cuối là các điểm còn lại của hình tứ diện...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.EFGH...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11

Trong không gian cho hai vecto...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11

Hãy xác định ...

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 sgk hình học 11

Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng...

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD...

Xem lời giải

Bài 5 trang 92 sgk hình học 11

Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

Xem lời giải

Bài 6 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 6 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 sgk hình học 11

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD.

Xem lời giải

Bài 8 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 8 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có...

Xem lời giải

Bài 9 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 9 trang 92 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC)...

Xem lời giải

Bài 10 trang 92 sgk hình học 11

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE...

Xem lời giải