Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bình chọn:
4.6 trên 167 phiếu
Lý thuyết Tính chất đường thẳng và mặt phẳng song song

Nếu đường thẳng a không nằm trên mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng b nào đó nằm trên mặt phẳng (P) thì a song song với (P)

Xem chi tiết

Lý thuyết vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

a và (P) có nhiều hơn một điểm chung: a ⊂ (P) (h.2.39a)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 60 SGK Hình học 11

Trong phòng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng....

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu hỏi 2 trang 61 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD. ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 63 SGK Hình học lớp 11

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 63 SGK Hình học lớp 11

Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB lấy một điểm M. Cho (α) là mặt phẳng qua M, song song với hai đường thẳng AC và BD

Xem lời giải

Bài 3 trang 63 SGK Hình học lớp 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) đi qua O, song song với AB và SC. Thiết diện đó là hình gì?

Xem lời giải

Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Xem chi tiết