Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bình chọn:
4.2 trên 150 phiếu
Lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

(sinx)' = cosx

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính đạo hàm của hàm số...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính đạo hàm của hàm số ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính đạo hàm của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính

Xem lời giải

Bài 6 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng các hàm số sau

Xem lời giải

Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình f'(x) = 0

Xem lời giải

Bài 8 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bất phương trình

Xem lời giải