Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bình chọn:
4.3 trên 130 phiếu
Câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm số ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm số...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính

Xem chi tiết

Bài 6 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 6 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng các hàm số sau

Xem chi tiết

Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình f'(x) = 0

Xem chi tiết

Bài 8 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 8 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải bất phương trình

Xem chi tiếtHỏi bài