Bài 5. Xác suất của biến cố

Bình chọn:
4 trên 165 phiếu
Lý thuyết xác suất và biến cố

Xác suất của biến cố A là số đo khả năng xảy ra của biến cố A.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ một hộp chứa bốn quả cầu ghi chữ a...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các tính chất a), b) và c)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày...

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11

Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con.

Xem lời giải

Bài 6 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế

Xem lời giải

Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11. Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất...

Xem lời giải

Các quy tắc tính xác suất

Các quy tắc tính xác suất

Xem chi tiết