Bài 5. Xác suất của biến cố

Bình chọn:
4.3 trên 117 phiếu
Câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa bốn quả cầu ghi chữ a...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 69 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các tính chất a), b) và c)...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 1 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất

Xem chi tiết

Bài 2 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 2 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 3 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 4 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất

Xem chi tiết

Bài 5 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 5 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 74 sgk đại số và giải tích 11 Bài 6 trang 74 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 74 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế

Xem chi tiết

Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11 Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11. Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất...

Xem chi tiếtHỏi bài