CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bình chọn:
4.5 trên 143 phiếu
Lý thuyết về giới hạn của hàm số.

Giới hạn hữu hạn, giới hạn vô cực, các giới hạn đặc biệt.

Xem chi tiết

Lý thuyết về hàm số liên tục

Hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.

Xem chi tiết

Lý thuyết về giới hạn của dãy số.

Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân vô hạn có công bội q thỏa mãn |q|

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số (un) với...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11. Có nhiều tờ giấy chồng nhau, mỗi tờ có bề dày là 0,1 mm...

Xem lời giải

Bài 1 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Có 1 kg chất phóng xạ độc hại.

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 2 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng lim ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 sgk đại số 11

Tìm giới hạn sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1.

Xem lời giải

Bài 5 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 5 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng S

Xem lời giải

Bài 6 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Xem lời giải

Bài 7 trang 122 sgk đại số 11

Tính các giới hạn sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính các giới hạn:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11

Xét hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11

Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 2 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài 3 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 132 sgk đại số 11

Tính các giới hạn sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất