Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bình chọn:
4.1 trên 112 phiếu
Lý thuyết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Định nghĩa: một đường thẳng gọi là vuông góc với mặt phẳng nếu...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11

Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải làm như thế nào?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 104 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng phân biệt a,b và mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 104 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 104 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có SA=SB=SC=SD.Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Xem lời giải

Bài 4 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 105 SGK Hình học 11. Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc...

Xem lời giải

Bài 5 trang 105 sgk hình học 11

Trên mặt phẳng (α) cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD...

Xem lời giải

Bài 6 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 6 trang 105 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...

Xem lời giải

Bài 7 trang 105 sgk Hình học 11

Giải bài 7 trang 105 SGK Hình học 11. Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có tam giác ABC vuông tại B...

Xem lời giải

Bài 8 trang 105 sgk Hình học 11

Cho điểm S không thuộc cùng mặt phẳng (α) có hình chiếu là điểm H. Với điểm M bất kì trên (α)...

Xem lời giải