Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bình chọn:
4.1 trên 99 phiếu
Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11. Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải làm như thế nào?...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11 Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 104 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng phân biệt a,b và mặt phẳng

Xem chi tiết

Bài  2 trang 104 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 104 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC

Xem chi tiết

Bài 3 trang 104 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 104 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có SA=SB=SC=SD.Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 105 sgk hình học 11 Bài 4 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 105 SGK Hình học 11. Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 105 sgk hình học 11 Bài 5 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 5 trang 105 SGK Hình học 11. Trên mặt phẳng (α) cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 105 sgk hình học 11 Bài 6 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 6 trang 105 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 105 sgk Hình học 11 Bài 7 trang 105 sgk Hình học 11

Giải bài 7 trang 105 SGK Hình học 11. Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có tam giác ABC vuông tại B...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 105 sgk Hình học 11 Bài 8 trang 105 sgk Hình học 11

Giải bài 8 trang 105 SGK Hình học 11. Cho điểm S không thuộc cùng mặt phẳng (α) có hình chiếu là điểm H. Với điểm M bất kì trên (α)...

Xem chi tiếtHỏi bài