Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bình chọn:
4.3 trên 128 phiếu
Lý thuyết hai mặt phẳng vuông góc

Góc giữa hai mặt phẳng...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau....

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11

Cho hình vuông ABCD. Dựng đoạn AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11. Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau...

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11

Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?...

Xem lời giải

Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11

Cho ba mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 113 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 5 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 6 trang 114 sgk Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a và có SA = SB = SC = a...

Xem lời giải

Bài 7 trang 114 sgk hình học 11

Giải bài 7 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c...

Xem lời giải

Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11

Giải bài 8 trang 114 SGK Hình học 11. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh a.

Xem lời giải

Bài 9 trang 114 SGK Hình học 11

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC...

Xem lời giải

Bài 10 trang 114 sgk Hình học 11

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a...

Xem lời giải

Bài 11 trang 114 sgk Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi tâm I cạnh a...

Xem lời giải

Góc giữa hai mặt phẳng

Góc giữa hai mặt phẳng

Xem chi tiết