Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bình chọn:
4.3 trên 99 phiếu
Câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11. Cho hình vuông ABCD. Dựng đoạn AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau....

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d....

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11. Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng ?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau...

Xem chi tiết

Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11 Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11. Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11 Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 113 SGK Hình học 11. Cho ba mặt phẳng

Xem chi tiết

Bài  2 trang 113 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 113 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng

Xem chi tiết

Bài  3 trang 113 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 113 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng

Xem chi tiết

Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11 Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 5 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 6 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a và có SA = SB = SC = a...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 114 sgk hình học 11 Bài 7 trang 114 sgk hình học 11

Giải bài 7 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11 Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11

Giải bài 8 trang 114 SGK Hình học 11. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh a.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 9 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 9 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC...

Xem chi tiết

Bài 10 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 10 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 10 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a...

Xem chi tiết

Bài 11 trang 114 sgk Hình học 11 Bài 11 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài 11 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi tâm I cạnh a...

Xem chi tiếtHỏi bài