CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bình chọn:
4 trên 197 phiếu
Đọc thêm: Kĩ năng tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng giác

Kĩ năng tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng giác

Xem chi tiết

Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Xem chi tiết

Lý thuyết một số phương trình lượng giác thường gặp

1. Các dạng phương trình lượng giác thường gặp

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình cơ bản

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11

Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x)....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm những số T sao cho f(x + T) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm tập xác định của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0....

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx

Xem lời giải

Bài 6 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Xem lời giải

Bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất