Bài 4. Phép thử và biến cố

Bình chọn:
4.4 trên 76 phiếu
Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 63 sgk đại số và giải tích 11 Bài 1 trang 63 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một đồng tiền ba lần:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 63 sgk đại số và giải tích 11 Bài 2 trang 63 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một con súc sắc hai lần.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 63 sgk đại số và giải tích 11 Bài 3 trang 63 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 63 SGK Đại số và Giải tích 11. Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai

Xem chi tiết

Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu

Xem chi tiết

Bài 5 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 5 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và

Xem chi tiết

Bài 6 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 6 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 64 sgk đại số và giải tích 11 Bài 7 trang 64 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 64 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa năm quả cầu được đánh số 1, 2, 3, 4, 5, lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ

Xem chi tiếtHỏi bài