Bài 4. Phép đối xứng tâm

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(- 4; 3). Tìm ảnh của A qua phép đối xứng tâm O....

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11. Chọn hệ tọa độ Oxy...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11. Trong các chữ sau, chữ nào là hình có tâm đối xứng?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11. Tìm một số hình tứ giác có tâm đối xứng...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 15 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;3) và đường thẳng d có phương trình x-2y + 3 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 15 sách giáo khoa hình học 11 Bài 2 trang 15 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 2 trang 15 SGK Hình học 11. Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có tâm đối xứng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 15 SGK Hình học 11. Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

Xem chi tiếtHỏi bài