Bài 4. Phép đối xứng tâm

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Lý Thuyết Phép đối xứng tâm

Cho điểm O/ Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M' sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM' được gọi là phép đối xứng tâm O.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11

Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(- 4; 3). Tìm ảnh của A qua phép đối xứng tâm O....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11

Chọn hệ tọa độ Oxy...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 15 SGK Hình học 11. Trong các chữ sau, chữ nào là hình có tâm đối xứng?...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 15 SGK Hình học 11. Tìm một số hình tứ giác có tâm đối xứng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;3) và đường thẳng d có phương trình x-2y + 3 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O.

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Hình học 11

Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SGK Hình học 11

Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

Xem lời giải