Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.2 trên 73 phiếu
Lý thuyết Tính chất hai đường thẳng song song

Trong không gian, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường tằng đã cho

Xem chi tiết

Lý thuyết Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng

Trường hợp I: Hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng ( gọi là hai đường thẳng đồng phẳng)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11

Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng....

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng α và β. Một mặt phẳng λ cắt α và β lần lượt theo các giao tuyến a và b...

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R, S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R, S đồng phẳng thì

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt trên ba cạnh AB, CD, BC. Tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng (PQR) trong hai trường hợp sau đây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung đểm của các cạnh AB, CD và G là trung điểm của đoạn MN

Xem lời giải