Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.4 trên 53 phiếu
Câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11. Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng α và β. Một mặt phẳng λ cắt α và β lần lượt theo các giao tuyến a và b...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 59 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R, S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R, S đồng phẳng thì

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 59 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 59 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt trên ba cạnh AB, CD, BC. Tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng (PQR) trong hai trường hợp sau đây.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 60 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 60 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 60 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung đểm của các cạnh AB, CD và G là trung điểm của đoạn MN

Xem chi tiết


Gửi bài