Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.6 trên 36 phiếu
 • Bài 1 trang 59 SGK Hình học 11

  Bài 1 trang 59 SGK Hình học 11

  Giải bài 1 trang 59 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R, S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R, S đồng phẳng thì

 • Bài 2 trang 59 SGK Hình học 11

  Bài 2 trang 59 SGK Hình học 11

  Giải bài 2 trang 59 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt trên ba cạnh AB, CD, BC. Tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng (PQR) trong hai trường hợp sau đây.

 • Bài 3 trang 60 SGK Hình học 11

  Bài 3 trang 60 SGK Hình học 11

  Giải bài 3 trang 60 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung đểm của các cạnh AB, CD và G là trung điểm của đoạn MN