Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bình chọn:
4.2 trên 205 phiếu
Câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình trong ví dụ 1...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 31 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 31 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy nhắc lại:...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 34 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 34 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải phương trình...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 35 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 35 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào các công thức cộng đã học...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 6 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải phương trình...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 36 sgk giải tích 11 Bài 1 trang 36 sgk giải tích 11

Giải bài 1 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 36 sgk giải tích 11 Bài 2 trang 36 sgk giải tích 11

Giải bài 2 trang 36 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 37 sgk giải tích 11 Bài 3 trang 37 sgk giải tích 11

Giải bài 3 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 37 sgk giải tích 11 Bài 4 trang 37 sgk giải tích 11

Giải bài 4 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 37 sgk giải tích 11 Bài 5 trang 37 sgk giải tích 11

Giải bài 5 trang 37 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 37 sgk giải tích 11 Bài 6 trang 37 sgk giải tích 11

Giải các phương trình sau.

Xem chi tiết



Hỏi bài