Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bình chọn:
4.4 trên 116 phiếu
Lý thuyết hai đường thẳng vuông góc - Hình học 11 Lý thuyết hai đường thẳng vuông góc - Hình học 11

1. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa các cặp vecto sau đây:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11. Tìm những hình ảnh trong thực tế minh họa cho sự vuông góc của hai đường thẳng trong không gian ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 97 sgk hình học 11 Bài 1 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 1 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 97 sgk hình học 11 Bài 2 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 97 sgk hình học 11 Bài 3 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 3 trang 97 SGK Hình học 11. a) Trong không gian nếu có hai đường thẳng a và b ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 98 sgk hình học 11 Bài 4 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 98 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và A'B'C'...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 98 sgk hình học 11 Bài 5 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 5 trang 98 SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11 Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 98 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC'D' có chung cạnh AB...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 98 sgk Hình học 11 Bài 7 trang 98 sgk Hình học 11

Giải bài 7 trang 98 SGK Hình học 11. Cho S là diện tích tam giác ABC...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 98 sgk hình học 11 Bài 8 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 8 trang 98 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD ...

Xem chi tiết


Gửi bài