Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bình chọn:
3.9 trên 139 phiếu
Đọc thêm: Kĩ năng tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng giác

Kĩ năng tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng giác

Xem chi tiết

Câu 1 trang 40 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11. Hàm số y = cos3x có phải là hàm số chẵn không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 2 trang 40 SGK Đại số và giải tích 11

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sin x, tìm các giá trị của x

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Câu 5 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình cosx = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [-π, π]

Xem lời giải

Câu 7 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Phương trình...

Xem lời giải

Câu 8 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình:

Xem lời giải

Câu 9 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình:

Xem lời giải

Câu 10 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Phương trình 2tanx – 2 cotx – 3 = 0 có số nghiệm thuộc khoảng (({{ - pi } over 2},pi )) là.

Xem lời giải