Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bình chọn:
3.9 trên 108 phiếu
Câu 1 trang 40 SGK  Đại số và giải tích 11 Câu 1 trang 40 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11. Hàm số y = cos3x có phải là hàm số chẵn không? Tại sao?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 40 SGK  Đại số và giải tích 11 Câu 2 trang 40 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 40 SGK Đại số và Giải tích 11. Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sin x, tìm các giá trị của x

Xem chi tiết
Câu 3 trang 41 SGK  Đại số và Giải tích 11 Câu 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 41 SGK  Đại số và giải tích 11 Câu 4 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 41 SGK  Đại số và giải tích 11 Câu 5 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 6 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình cosx = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [-π, π]

Xem chi tiết
Câu 7 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 7 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình...

Xem chi tiết
Câu 8 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 8 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình:

Xem chi tiết
Câu 9 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 9 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình:

Xem chi tiết
Câu 10 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 10 trang 41 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11. Phương trình 2tanx – 2 cotx – 3 = 0 có số nghiệm thuộc khoảng (({{ - pi } over 2},pi )) là.

Xem chi tiết


Gửi bài