CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
4.5 trên 95 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 11

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 11

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và M. Dựng hình chiếu vuông góc M’ của điểm M lên đường thẳng d....

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11. Cho trước số a dương, với mỗi điểm M trong mặt phẳng, gọi M’ là điểm sao cho MM’ = a...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 5 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 5 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 5 SGK Hình học 11. Cho hai tam giác đều ABE và BCD bằng nhau trên hình 1.5...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11. Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 7 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 7 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 7 sách giáo khoa hình học 11 Bài 1 trang 7 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 1 trang 7 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 2 trang 7 sách giáo khoa hình học 11 Bài 2 trang 7 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 2 trang 7 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 7 sách giáo khoa hình học 11 Bài 3 trang 7 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 3 trang 7 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (-1;2), hai điểm A(3;5), B( -1; 1) và đường thẳng d có phương trình x-2y+3=0.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 7 sách giáo khoa hình học 11 Bài 4 trang 7 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 4 trang 8 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11. Cho hình thoi ABCD (h.1.12)...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11. Chứng minh nhận xét 2....

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11. Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(0; -5) qua phép đối xứng trục qua trục Ox...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài