Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Bài 2 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 19 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2;0) và đường thẳng d có phương trình x+y-2=0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11. Cho hình vuông ABCD...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11. Hãy chứng minh tính chất 1....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11. Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép dời hình F. Chứng minh rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’....

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 23 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 23 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) và C(-1;3)

Xem chi tiết
Bài 2 trang 24 sách giáo khoa hình học 11 Bài 2 trang 24 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 2 trang 24 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, O, I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minh hai hình thang AEJK và FOIC bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 24 sách giáo khoa hình học 11 Bài 3 trang 24 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 3 trang 24 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A'B'C'

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 25 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 25 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 25 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của AB và AC...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 25 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 25 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 25 SGK Hình học 11. Chứng minh nhận xét 4....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 25 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 25 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 25 SGK Hình học 11. Sử dụng ví dụ trên chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 26 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 26 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 26 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC có A’, B’, C’...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 29 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 29 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 29 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm H

Xem chi tiết
Bài 2 trang 29 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 29 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 29 SGK Hình học 11. Tìm tâm vị tự của hai đường tròn trong các trường hợp sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 29 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 29 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 29 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O sẽ được một phép vị tự tâm O

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11. Chứng minh nhận xét 2...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11. Chứng minh nhận xét 3....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11. Chứng minh tính chất a...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11. Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay