CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bình chọn:
4.2 trên 124 phiếu
Lý thuyết quy tắc đếm

Đóng vai trò quan trọng trong Đại số tổ hợp và trong nhiều ứng dụng

Xem chi tiết

Lý thuyết xác suất và biến cố

Xác suất của biến cố A là số đo khả năng xảy ra của biến cố A.

Xem chi tiết

Lý thuyết phép thử và biến cố

Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả

Xem chi tiết

Lý thuyết nhị thức Niu - Tơn

Tổng hợp lí thuyết Nhị thức Newton ngắn gon, đầy đủ, dễ hiểu giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao hiệu quả nhất.

Xem chi tiết

Lý thuyết Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự của

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong ví dụ 1, kí hiệu A là tập hợp các quả cầu trắng, B là tập hợp các quả cầu đen. Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn một quả cầu và số các phần tử của hai tập A, B.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ thành phố A đến thành phố B có ba con đường, từ B đến C có bốn con đường (h.25)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Các thành phố \(A, B, C, D\) được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người được xếp thành một hàng dọc. ..

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11. Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy liệt kê các tổ hợp chập 3, chập 4 của 5 phần tử của A.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11

Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu...

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Khai triển biểu thức (a + b)4 thành tổng các đơn thức...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất