Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu
 • Bài 1 trang 23 SGK Hình học 11

  Bài 1 trang 23 SGK Hình học 11

  Giải bài 1 trang 23 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) và C(-1;3)

 • Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11

  Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11

  Giải bài 2 trang 24 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, O, I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minh hai hình thang AEJK và FOIC bằng nhau.

 • Bài 3 trang 24 SGK Hình học 11

  Bài 3 trang 24 SGK Hình học 11

  Giải bài 3 trang 24 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A'B'C'