Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bình chọn:
4.2 trên 60 phiếu
Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11. Cho hình vuông ABCD...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11. Hãy chứng minh tính chất 1....

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11. Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép dời hình F. Chứng minh rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’....

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 23 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 23 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 23 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) và C(-1;3)

Xem chi tiết

Bài 2 trang 24 sách giáo khoa hình học 11 Bài 2 trang 24 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 2 trang 24 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, O, I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minh hai hình thang AEJK và FOIC bằng nhau.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 24 sách giáo khoa hình học 11 Bài 3 trang 24 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 3 trang 24 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A'B'C'

Xem chi tiếtHỏi bài