Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bình chọn:
4.2 trên 115 phiếu
Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người được xếp thành một hàng dọc. ..

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11. Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5}...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11. Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 54 sgk đại số và giải tích 11. Bài 1 trang 54 sgk đại số và giải tích 11.

Giải bài 1 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 54 sgk đại số và giải tích 11 Bài 2 trang 54 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11. Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 54 sgk đại số và giải tích 11 Bài 3 trang 54 sgk đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11. Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm

Xem chi tiết

Bài 4 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 4 trang 55 sgk đại số và giải tích 11.

Giải bài 4 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11. Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 5 trang 55 sgk đại số và giải tích 11.

Giải bài 5 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 6 trang 55 sgk đại số và giải tích 11.

Giải bài 6 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi

Xem chi tiết

Bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11.

Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật

Xem chi tiếtHỏi bài