Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bình chọn:
4.2 trên 156 phiếu
Lý thuyết Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự của

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người được xếp thành một hàng dọc. ..

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11. Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy liệt kê các tổ hợp chập 3, chập 4 của 5 phần tử của A.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11

Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu...

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu...

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi

Xem lời giải

Bài 7 trang 55 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật

Xem lời giải