Bài 1. Hàm số lượng giác

Bình chọn:
3.9 trên 411 phiếu
Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11

Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x)....

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm những số T sao cho f(x + T) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm tập xác định của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx

Xem lời giải

Bài 6 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Xem lời giải

Bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:

Xem chi tiết