Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bình chọn:
4.2 trên 170 phiếu
Lý thuyết về giới hạn của dãy số.

Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân vô hạn có công bội q thỏa mãn |q|

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số (un) với...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11. Có nhiều tờ giấy chồng nhau, mỗi tờ có bề dày là 0,1 mm...

Xem lời giải

Bài 1 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Có 1 kg chất phóng xạ độc hại.

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 2 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng lim ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 sgk đại số 11

Tìm giới hạn sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1.

Xem lời giải

Bài 5 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 5 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng S

Xem lời giải

Bài 6 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Xem lời giải

Bài 7 trang 122 sgk đại số 11

Tính các giới hạn sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính các giới hạn:

Xem lời giải

Phương pháp tính giới hạn dãy số

Phương pháp tính giới hạn dãy số

Xem chi tiết