Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bình chọn:
4.1 trên 142 phiếu
Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số (un) với...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11. Có nhiều tờ giấy chồng nhau, mỗi tờ có bề dày là 0,1 mm...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 121 sgk đại số 11 Bài 1 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Có 1 kg chất phóng xạ độc hại.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 121 sgk đại số 11 Bài 2 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 2 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng lim ...

Xem chi tiết

Bài 3 trang 121 sgk đại số 11 Bài 3 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 3 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm giới hạn sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 122 sgk đại số 11 Bài 4 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 122 sgk đại số 11 Bài 5 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 5 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng S

Xem chi tiết

Bài 6 trang 122 sgk đại số 11 Bài 6 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 122 sgk đại số 11 Bài 7 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 7 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 122 sgk đại số 11 Bài 8 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 8 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn:

Xem chi tiếtHỏi bài