Bài 3. Cấp số cộng

Bình chọn:
4.5 trên 115 phiếu
Câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho (u_n) là một cấp số cộng có sáu số hạng với ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11. Biết bốn số hạng đầu của một dãy số là -1, 3, 7, 11....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11. Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11. Cấp số cộng gồm tám số hạng -1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 được viết vào bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 97 sgk toán 11 Bài 1 trang 97 sgk toán 11

Giải bài 1 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 97 sgk toán 11 Bài 2 trang 97 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 97 sgk toán 11 Bài 3 trang 97 sgk toán 11

Giải bài 3 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 98 sgk toán 11 Bài 4 trang 98 sgk toán 11

Giải bài 4 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11. Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 98 sgk toán 11 Bài 5 trang 98 sgk toán 11

Giải bài 5 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ

Xem chi tiết


Gửi bài