Bài 3. Cấp số cộng

Bình chọn:
4.3 trên 148 phiếu
Lý thuyết cấp số cộng

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11. Biết bốn số hạng đầu của một dãy số là -1, 3, 7, 11....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho (u_n) là một cấp số cộng có sáu số hạng với ...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11

Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân. Cách xếp được thể hiện trên Hình 42.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11

Cấp số cộng gồm tám số hạng -1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 được viết vào bảng sau...

Xem lời giải

Bài 1 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:

Xem lời giải

Bài 2 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng

Xem lời giải

Bài 4 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11

Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11

Từ giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ

Xem lời giải