Bài 4. Cấp số nhân

Bình chọn:
4.3 trên 167 phiếu
Lý thuyết cấp số nhân

1. Định nghĩa un là cấp số nhân un+1 = un.q, với n ε N*

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11

Tục truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ Vua được lựa chọn một phần thưởng tùy theo sở thích...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho cấp số nhân...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính tổng số các hạt thóc ở 11 ô đầu của bàn cờ nêu ở hoạt động 1.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính tổng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh các dãy số sau là các cấp số nhân

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho cấp số nhân với công bội q.

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 sgk toán 11

Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm cấp số nhân có sau số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.

Xem lời giải

Bài 5 trang 104 sgk toán 11

Giải bài 5 trang 104 SGK Đại số và Giải tích 11. Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người.

Xem lời giải

Bài 6 trang 104 sgk toán 11

Giải bài 6 trang 104 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4.

Xem lời giải