CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bình chọn:
4.4 trên 148 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình đường thẳng...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11

Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm số gia của hàm số f(x) =

Xem lời giải

Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và

Xem lời giải

Bài 3 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra

Xem lời giải

Bài 4 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng hàm số

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất