CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bình chọn:
4.4 trên 148 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11. Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11. Vẽ đồ thị của hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình đường thẳng...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11. Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm số gia của hàm số f(x) =

Xem chi tiết
Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và

Xem chi tiết
Bài 3 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra

Xem chi tiết
Bài 4 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng hàm số

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài