CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bình chọn:
4.4 trên 152 phiếu
Lý thuyết Đạo hàm cấp hai

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết Quy tắc tính đạo hàm

Tổng hợp lí thuyết về Quy tắc tính đạo hàm đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết Vi phân

Tổng hợp lí thuyết Vi phân đầy đủ ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

(sinx)' = cosx

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình đường thẳng...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11

Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm số gia của hàm số f(x) =

Xem lời giải

Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và

Xem lời giải

Bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra

Xem lời giải

Bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

Xem lời giải

Bài 6 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến của đường hypebol

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số...

Xem lời giải

Bài 7 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Một vật rơi tự do theo phương trình

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất