Bình chọn:
4.6 trên 137 phiếu
Câu 7 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 7 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 9 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 10 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 11 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Nếu f(x) = sin3x + x2 thì (f''({{ - pi } over 2})) bằng:

Xem chi tiết
Câu 12 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 12 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của phương trình h’’(x) = 0 là:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 13 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≤ 0

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay