Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bình chọn:
3.9 trên 229 phiếu
Lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình cơ bản

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?...

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11

Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 3 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải phương trình

Xem lời giải

Bài 5 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Với những giá trị nào của x

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải