Bài 3. Phép đối xứng trục

Bình chọn:
4.1 trên 63 phiếu
Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11. Cho hình thoi ABCD (h.1.12)...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11. Chứng minh nhận xét 2....

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11. Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(0; -5) qua phép đối xứng trục qua trục Ox...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11. Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(5; 0) qua phép đối xứng trục Oy....

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11. Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 11 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11. Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng?...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 11 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 11 SGK Hình học 11. Trong các chữ cái sau, chữ nào có trục đối xứng

Xem chi tiếtHỏi bài