Bình chọn:
4.7 trên 70 phiếu
Bài 1 trang 125 SGK Hình học 11 Bài 1 trang 125 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 125 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (1; 1), B(0; 3), C(2; 4) .Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 125 SGK Hình học 11 Câu 2 trang 125 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 125 SGK Hình học 11. a) Tìm phép vị tự F biến A, B, C tương ứng thành A', B',C'

Xem chi tiết
Bài 3 trang 126 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 126 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 126 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 126 SGK Hình học 11 Bài 4 trang 126 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 126 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có E, F, M và N lần lượt là trung điểm của AC, BD, AC’ và BD’. Chứng minh MN = EF.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 126 SGK Hình học 11 Bài 5 trang 126 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 126 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và Đ'.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 126 SGK Hình học 11 Bài 6 trang 126 SGK Hình học 11

Giải bài 6 trang 126 SGK Hình học 11. a) Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau BD' và B'C.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 126 SGK Hình học 11 Bài 7 trang 126 SGK Hình học 11

Giải bài 7 trang 126 SGK Hình học 11. Cho hình thang ABCD vuông tại A và B, có AD = 2a, AB = BC = a. Trên tia Ax vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy một điểm S.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất