Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Bình chọn:
4.2 trên 74 phiếu
Câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng song song α và β. Đường thẳng d nằm trong α (h.2.47). Hỏi d và β có điểm chung không?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 65 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 65 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 65 SGK Hình học 11. Cho tứ diện SABC. Hãy dựng mặt phẳng (α) qua trung điểm I của đoạn SA và song song với mặt phẳng (ABC)....

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình học 11. Phát biểu định lý Ta-lét trong hình học phẳng...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 71 SGK Hình học 11. Hãy xác định giao điểm D' của đường thẳng d với mặt phẳng (A'B'C')

Xem chi tiết

Bài 2 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 71 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M và M' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và B'C'

Xem chi tiết

Bài 3 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 71 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (BDA') và (B'D'C) song song với nhau

Xem chi tiết

Bài 4 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 71 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 71 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD

Xem chi tiếtHỏi bài