Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bình chọn:
4.1 trên 186 phiếu
Lý thuyết Quy tắc tính đạo hàm

Tổng hợp lí thuyết về Quy tắc tính đạo hàm đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11

Có thể trả lời ngay được không, nếu yêu cầu tính đạo hàm của hàm số....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11

Áp dụng các công thức trong Định lí 3, hãy tính đạo hàm của các hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy chứng minh các công thức trên và lấy ví dụ minh họa....

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11. Hàm số sau là hàm hợp của hàm số nào?...

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 162 SGK Đại số và Giải tích 11. Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho y =

Xem lời giải

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Xem chi tiết