Bài 5. Khoảng cách

Bình chọn:
4.5 trên 123 phiếu
Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11. Cho điểm O và đường thẳng a...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11. Cho điểm O và mặt phẳng (α)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AD. Chứng minh rằng: MN ⊥ BC và MN ⊥ AD (h.3.42)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng (α) và (β)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 116 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 115 SGK Hình học 11. Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 1 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 119 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 119 sgk hình học 11 Bài 2 trang 119 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 119 SGK Hình học 11. Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 3 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'cạnh a....

Xem chi tiết
Bài 4 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 4 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 4 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC= b, CC' = c...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 5 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 5 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 119 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 120 sgk Hình học 11 Bài 7 trang 120 sgk Hình học 11

Giải Bài 7 trang 120 (Khoảng cách) SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 120 sgk Hình học 11 Bài 8 trang 120 sgk Hình học 11

Giải bài 8 trang 120 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a...

Xem chi tiết


Gửi bài