Bài 5. Khoảng cách

Bình chọn:
4.4 trên 141 phiếu
Lý thuyết khoảng cách

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Cho điểm O và đường thẳng a. Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là bé nhất so với các khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của đường thẳng a

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11

Cho điểm O và mặt phẳng (α). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (α) là bé nhất so với các khoảng cách từ O tới một điểm bất kì của mặt phẳng (α).

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 116 SGK Hình học 11

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11

Cho hai mặt phẳng (α) và (β)...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11

Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AD. Chứng minh rằng: MN ⊥ BC và MN ⊥ AD (h.3.42)...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 119 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?...

Xem lời giải

Bài 2 trang 119 sgk hình học 11

Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC...

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'cạnh a....

Xem lời giải

Bài 4 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 4 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC= b, CC' = c...

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 sgk Hình học 11

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a...

Xem lời giải

Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11

Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD...

Xem lời giải

Bài 7 trang 120 SGK Hình học 11

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a...

Xem lời giải

Bài 8 trang 120 sgk Hình học 11

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a...

Xem lời giải

Các dạng toán về khoảng cách

Các dạng toán về khoảng cách

Xem chi tiết