Ôn tập chương II - Tổ hợp - Xác suất

Bình chọn:
4.6 trên 134 phiếu
Câu 1 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ

Xem lời giải

Câu 2 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ áp dụng

Xem lời giải

Câu 3 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ hợp chập k của n phần tử.

Xem lời giải

Câu 4 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số được tạo thành từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sao cho:

Xem lời giải

Câu 5 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và ba bạn nữ ngồi vào sáu ghế kê theo hàng ngang. Tìm xác suất sao cho:

Xem lời giải

Câu 6 trang 76 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn quả. Tính xác suất sao cho:

Xem lời giải

Câu 7 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một con xúc sắc ba lần. Tính xác suất sao cho mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần.

Xem lời giải

Câu 8 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho một lúc giác đề ABCDEF. Viết các chữ cái ABCDEF vào 6 cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ.

Xem lời giải

Câu 9 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất sao cho:

Xem lời giải

Câu 10 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

Xem lời giải

Câu 11 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 11 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Năm người được xếp ngồi vào quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:

Xem lời giải

Câu 12 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một con xúc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:

Xem lời giải

Câu 13 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

Xem lời giải

Câu 14 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 14 trang 77 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo ba con xúc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

Xem lời giải

Câu 15 trang 78 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 15 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 11. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

Xem lời giải

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Xem chi tiết