CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 151 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra các vecto có điểm đầu là A và điểm cuối là các điểm còn lại của hình tứ diện...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.EFGH...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai vecto...

Xem chi tiết

Câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11 Câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11. Hãy xác định ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11 Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) ...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 91 sgk hình học 11 Bài 2 trang 91 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 91 sgk hình học 11 Bài 3 trang 91 sgk hình học 11

Giải bài 3 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài