CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.4 trên 154 phiếu
Lý thuyết khoảng cách

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

Xem chi tiết

Lý thuyết hai mặt phẳng vuông góc

Góc giữa hai mặt phẳng...

Xem chi tiết

Lý thuyết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Định nghĩa: một đường thẳng gọi là vuông góc với mặt phẳng nếu...

Xem chi tiết

Lý thuyết véc tơ trong không gian

Định nghĩa: véc tơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng..

Xem chi tiết

Lý thuyết hai đường thẳng vuông góc

1. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 11

Cho hình tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra các vecto có điểm đầu là A và điểm cuối là các điểm còn lại của hình tứ diện...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.EFGH...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 11

Trong không gian cho hai vecto...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 89 SGK Hình học 11

Hãy xác định ...

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 89 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tứ giác: ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 sgk hình học 11

Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng...

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD...

Xem lời giải

Bài 5 trang 92 sgk hình học 11

Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

Xem lời giải

Bài 6 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 6 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 sgk hình học 11

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD.

Xem lời giải

Bài 8 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 8 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất