CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 150 phiếu
Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11 Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 119 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 1 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 120 SGK Hình học 11. Nhắc lại định nghĩa vecto trong không gian.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 2 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 120 SGK Hình học 11. Khi nào ba vecto đó đồng phẳng?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 3 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 120 SGK Hình học 11. Khi nào ta có thể kết luận a và b vuông góc với nhau?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 4 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 120 SGK Hình học 11. Muốn chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (α) thì người ta cần chứng minh a vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng α hay không?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 5 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 120 SGK Hình học 11. Hãy nhắc lại nội dung của định lí ba đường vuông góc

Xem chi tiết
Câu 6 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 6 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 6 trang 120 SGK Hình học 11. Nhắc lại định nghĩa:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 120 sgk Hình học 11 Bài 7 trang 120 sgk Hình học 11

Giải Bài 7 trang 120 (Khoảng cách) SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a...

Xem chi tiết
Câu 7 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 7 trang 120 SGK Hình học 11

Giải Bài 7 trang 120 (Ôn tập chương III) SGK Hình học 11. Muốn chứng minh mặt phẳng (α) vuông góc với mặt phẳng (β) người ta thường làm như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 120 sgk Hình học 11 Bài 8 trang 120 sgk Hình học 11

Giải bài 8 trang 120 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a...

Xem chi tiết
Câu 8 trang 120 SGK Hình học 11 (Ôn tập chương) Câu 8 trang 120 SGK Hình học 11 (Ôn tập chương)

Giải bài 8 trang 120 SGK Hình học 11. Hãy nêu cách tính khoảng cách:

Xem chi tiết
Câu 9 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 9 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 9 trang 120 SGK Hình học 11. Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách nào?

Xem chi tiết
Câu 10 trang 120 SGK Hình học 11 Câu 10 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 10 trang 120 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác ABC là đường vuông góc với mặt phẳng (ABC)...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 121 SGK Hình học 11 Câu 1 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 121 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 121 SGK Hình học 11 Câu 2 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 121 SGK Hình học 11. Trong các khẳng định sau đây, điều nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 121 SGK Hình học 11 Câu 3 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 121 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA bằng a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

Xem chi tiết
Câu 4 trang 121 SGK Hình học 11 Câu 4 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 121 SGK Hình học 11. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có góc BAD = 600.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 121 SGK Hình học 11 Câu 5 trang 121 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 121 SGK Hình học 11. Tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = b. Tam giác ADC vuông tại D có CD = a.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 122 SGK Hình học 11 Câu 6 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 6 trang 122 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.

Xem chi tiết
Câu 7 trang 122  SGK Hình học 11 Câu 7 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 7 trang 122 SGK Hình học 11. Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài cạnh SC

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài