CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 150 phiếu
Bài 8 trang 98 sgk hình học 11 Bài 8 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 8 trang 98 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11. Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải làm như thế nào?...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11 Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 104 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng phân biệt a,b và mặt phẳng

Xem chi tiết
Bài  2 trang 104 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 104 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC

Xem chi tiết
Bài 3 trang 104 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 104 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có SA=SB=SC=SD.Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 105 sgk hình học 11 Bài 4 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 105 SGK Hình học 11. Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 105 sgk hình học 11 Bài 5 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 5 trang 105 SGK Hình học 11. Trên mặt phẳng (α) cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 105 sgk hình học 11 Bài 6 trang 105 sgk hình học 11

Giải bài 6 trang 105 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 105 sgk Hình học 11 Bài 7 trang 105 sgk Hình học 11

Giải bài 7 trang 105 SGK Hình học 11. Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có tam giác ABC vuông tại B...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 105 sgk Hình học 11 Bài 8 trang 105 sgk Hình học 11

Giải bài 8 trang 105 SGK Hình học 11. Cho điểm S không thuộc cùng mặt phẳng (α) có hình chiếu là điểm H. Với điểm M bất kì trên (α)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học 11. Cho hình vuông ABCD. Dựng đoạn AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau....

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d....

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11. Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học 11. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11 Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11. Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11 Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 113 SGK Hình học 11. Cho ba mặt phẳng

Xem chi tiết
Bài  2 trang 113 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 113 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài