Bình chọn:
4.6 trên 146 phiếu
Câu 1 trang 122  SGK Hình học 11 Câu 1 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 1 trang 122 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 122 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 3 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 123 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, kết quả nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 4 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 123 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 5 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 123 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề đúng.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 6 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 6 trang 123 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 7 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 7 trang 124 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 8 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 8 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 8 trang 124 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 9 trang 124 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 10 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 10 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 10 trang 124 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 123 SGK Hình học 11 Câu 11 trang 123 SGK Hình học 11

Giải bài 11 trang 125 SGK Hình học 11. Khoảng cách giữa hai cạnh đối của một tứ diện đều cạnh a là bằng:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay