CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 150 phiếu
Bài 3 trang 91 sgk hình học 11 Bài 3 trang 91 sgk hình học 11

Giải bài 3 trang 91 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 sgk hình học 11 Bài 4 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 92 sgk hình học 11 Bài 5 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 5 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 92 sgk hình học 11 Bài 6 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 6 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 92 sgk hình học 11 Bài 7 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 7 trang 92 SGK Hình học 11. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 92 sgk hình học 11 Bài 8 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 8 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 92 sgk hình học 11 Bài 9 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 9 trang 92 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC)...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 92 sgk hình học 11 Bài 10 trang 92 sgk hình học 11

Giải bài 10 trang 92 SGK Hình học 11. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa các cặp vecto sau đây:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11. Tìm những hình ảnh trong thực tế minh họa cho sự vuông góc của hai đường thẳng trong không gian ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 97 sgk hình học 11 Bài 1 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 1 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 97 sgk hình học 11 Bài 2 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 97 sgk hình học 11 Bài 3 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 3 trang 97 SGK Hình học 11. a) Trong không gian nếu có hai đường thẳng a và b ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 98 sgk hình học 11 Bài 4 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 98 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và A'B'C'...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 98 sgk hình học 11 Bài 5 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 5 trang 98 SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11 Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 98 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC'D' có chung cạnh AB...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 98 sgk Hình học 11 Bài 7 trang 98 sgk Hình học 11

Giải bài 7 trang 98 SGK Hình học 11. Cho S là diện tích tam giác ABC...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài