Bài 8. Phép đồng dạng

Bình chọn:
4.5 trên 129 phiếu
Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11. Chứng minh nhận xét 2...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11. Chứng minh nhận xét 3....

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11. Chứng minh tính chất a...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11. Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k....

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11: Hai đường tròn (hai hình vuông, hai hình chữ nhật) bất kì có đồng dạng với nhau không?...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 33 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm B tỉ số 1/2...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 33 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L và J lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 33 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (1;1) và đường trong tâm I bán kính 2.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 33 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao kẻ từ A. Tìm một phép đồng dạng biến tam giác HBA thành tam giác ABC

Xem chi tiếtHỏi bài