Bài 8. Phép đồng dạng

Bình chọn:
4.4 trên 149 phiếu
Lý thuyết phép đồng dạng

Phép biến hình f được gọi là phép đồng dạng tỉ số k, (k>0), nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N' = kMN

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 30 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 2...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 3....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11

Chứng minh tính chất a...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11

Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k....

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 33 SGK Hình học 11: Hai đường tròn (hai hình vuông, hai hình chữ nhật) bất kì có đồng dạng với nhau không?...

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Hình học 11

Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm B tỉ số 1/2...

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Hình học 11

Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L và J lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC.

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (1;1) và đường trong tâm I bán kính 2.

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 SGK Hình học 11

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao kẻ từ A. Tìm một phép đồng dạng biến tam giác HBA thành tam giác ABC

Xem lời giải