Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bình chọn:
4.4 trên 195 phiếu
Khái niệm mở đầu

Tổng hợp lí thuyết về mặt phẳng, điểm thuộc mặt phẳng và hình biểu diễn hình không gian ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Các tính chất thừa nhận của hình học không gian

Tính chất 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

Xem chi tiết

Cách xác định một mặt phẳng

Qua ba điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng duy nhất. Mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C được kí hiệu là mp(ABC) hay (ABC)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 45 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 45 SGK Hình học 11. Hãy vẽ thêm một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học 11. Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng mặt bàn bằng cách rê thước trên mặt bàn? (h.2.11)....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 47 SGK Hình học 11

Cho tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (h.2.12)....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 48 SGK Hình học 11

Hình 2.16 đúng hay sai? Tại sao?...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11

Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24....

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK Hình học 11

Cho điểm A không nằm trong mặt phẳng (α) chứa tam giác BCD. Lấy E,F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Hình học 11

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α ). Chứng minh M là điểm chung của (α ) với một mặt phẳng bất kì chứa d

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK Hình học 11

Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy.

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SGK Hình học 11

Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 SGK Hình học 11

Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng (α) có hai cạnh AB và CD không song song. Gọi S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (α) và M là trung điểm đoạn SC.

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 SGK Hình học 11

Cho bốn điểm A,B,C và D không đồng phẳng. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP=2PD

Xem lời giải

Bài 7 trang 54 SGK Hình học 11

Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm của AD

Xem lời giải

Bài 9 trang 54 SGK Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng đáy vẽ đường thẳng d đi qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành...

Xem lời giải

Bài 10 trang 54 SGK Hình học 11

Cho hình chóp S. ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD

Xem lời giải

Lý thuyết Hình chóp và hình tứ diện

Hình chóp là một hình không gian gồm có một đa giác gọi là mặt đáy, các tam giác chung đỉnh gọi là mặt bên, đỉnh chung của các mặt bên đó gọi là đỉnh của hình chóp (h.2.4)

Xem chi tiết