Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bình chọn:
4.5 trên 144 phiếu
Câu hỏi 1 trang 45 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 45 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 45 SGK Hình học 11. Hãy vẽ thêm một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 47 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 47 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 47 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (h.2.12)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học 11. Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng mặt bàn bằng cách rê thước trên mặt bàn? (h.2.11)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11. Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 53 SGK Hình học 11. Cho điểm A không nằm trong mặt phẳng (α) chứa tam giác BCD. Lấy E,F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC

Xem chi tiết
Bài 2 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 53 SGK Hình học 11. Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α ). Chứng minh M là điểm chung của (α ) với một mặt phẳng bất kì chứa d

Xem chi tiết
Bài 3 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 53 SGK Hình học 11. Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 53 SGK Hình học 11. Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 5 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 5 trang 53 SGK Hình học 11. Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng (α) có hai cạnh AB và CD không song song. Gọi S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (α) và M là trung điểm đoạn SC.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 54 SGK Hình học 11 Bài 6 trang 54 SGK Hình học 11

Giải bài 6 trang 54 SGK Hình học 11. Cho bốn điểm A,B,C và D không đồng phẳng. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP=2PD

Xem chi tiết
Bài 7 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 7 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 7 trang 54 SGK Hình học 11. Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC

Xem chi tiết
Bài 8 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 8 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 8 trang 54 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm của AD

Xem chi tiết
Bài 9 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 9 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 9 trang 54 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng đáy vẽ đường thẳng d đi qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 10 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 10 trang 54 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S. ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD

Xem chi tiết


Gửi bài