Bài 3. Hàm số liên tục

Bình chọn:
4.2 trên 89 phiếu
Câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai hàm số....

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 138 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11. Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] với f(a) và f(b) trái dấu nhau....

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11: Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 140 sgk đại số 11 Bài 1 trang 140 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 140 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số

Xem chi tiết

Bài 2 trang 141 sgk đại số 11 Bài 2 trang 141 sgk đại số 11

Giải Bài 2 trang 141 (Hàm số liên tục) SGK Đại số và Giải tích 11. Xét tính liên tục của hàm số

Xem chi tiết

Bài 3 trang 141 sgk đại số 11 Bài 3 trang 141 sgk đại số 11

Giải Bài 3 trang 141 (Hàm số liên tục) SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 4 trang 141 sgk đại số 11 Bài 4 trang 141 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 5 trang 141 sgk đại số 11 Bài 5 trang 141 sgk đại số 11

Giải bài 5 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Ý kiến sau đúng hay sai ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 141 sgk đại số 11 Bài 6 trang 141 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình:

Xem chi tiếtHỏi bài