Bài 3. Hàm số liên tục

Bình chọn:
4.1 trên 114 phiếu
Lý thuyết về hàm số liên tục

Hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 135 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hai hàm số....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong biểu thức xác định h(x) cho ở Ví dụ 2...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 138 SGK Đại số và Giải tích 11

Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] với f(a) và f(b) trái dấu nhau....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 139 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy tìm hai số a và b thỏa mãn...

Xem lời giải

Bài 1 trang 140 sgk đại số 11

Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số

Xem lời giải

Bài 2 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Xét tính liên tục của hàm số

Xem lời giải

Bài 3 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 4 trang 141 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Ý kiến sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 141 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình:

Xem lời giải