CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bình chọn:
4.2 trên 128 phiếu
Lý thuyết dãy số

1. Định nghĩa Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn

Xem chi tiết

Lý thuyết phương pháp quy nạp toán học

1. Để chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n ε N*, ta thường dùng phương pháp quy nạp toán học, được tiến hành theo hai bước như sau:

Xem chi tiết

Lý thuyết cấp số cộng

Xem chi tiết

Lý thuyết cấp số nhân

1. Định nghĩa un là cấp số nhân un+1 = un.q, với n ε N*

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số và Giải tích 11

Xét hai mệnh đề chứa biến P(n)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng với n thuộc N* thì:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hai số...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 82 sách đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức:

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho tổng...

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh họa...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của các dãy số sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi....

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho các dãy số...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh các bất đẳng thức ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho dãy số Un , biết:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất