CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bình chọn:
4.2 trên 121 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 1 – Đại số và giải tích 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 2 – Đại số và giải tích 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 3 – Đại số và giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 3 – Đại số và giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đề số 3 – Đại số và giải tích 11

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số và Giải tích 11. Xét hai mệnh đề chứa biến P(n)...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 82 sách đại số và giải tích 11 Bài 1 trang 82 sách đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 2 trang 82 sgk toán 11 Bài 2 trang 82 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 82 sgk toán 11 Bài 3 trang 82 sgk toán 11

Giải bài 3 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 83 sgk toán 11 Bài 4 trang 83 sgk toán 11

Giải bài 4 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho tổng...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 83 sgk toán 11 Bài 5 trang 83 sgk toán 11

Giải bài 5 trang 83 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của các dãy số sau:...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh họa...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi....

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho các dãy số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức ...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 92 sgk toán 11 Bài 1 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 1 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát

Xem chi tiết

Bài 2 trang 92 sgk toán 11 Bài 2 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số Un , biết:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài