CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bình chọn:
4.3 trên 119 phiếu
Bài 3 trang 92 sgk toán 11 Bài 3 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 3 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết 5 số hạng đầu của dãy số, dự đoán công thức tổng quát.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 sgk toán 11 Bài 4 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 4 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Xét tính tăng, giảm của các dãy số biết:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 92 sgk toán 11 Bài 5 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 5 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn dưới, dãy số nào bị chặn trên, dãy số nào bị chặn?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho (u_n) là một cấp số cộng có sáu số hạng với ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11. Biết bốn số hạng đầu của một dãy số là -1, 3, 7, 11....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11. Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 96 SGK Đại số và Giải tích 11. Cấp số cộng gồm tám số hạng -1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 được viết vào bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 97 sgk toán 11 Bài 1 trang 97 sgk toán 11

Giải bài 1 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 97 sgk toán 11 Bài 2 trang 97 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau, biết:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 97 sgk toán 11 Bài 3 trang 97 sgk toán 11

Giải bài 3 trang 97 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11. Tục truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ Vua được lựa chọn một phần thưởng tùy theo sở thích...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 98 sgk toán 11 Bài 4 trang 98 sgk toán 11

Giải bài 4 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11. Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 98 sgk toán 11 Bài 5 trang 98 sgk toán 11

Giải bài 5 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho cấp số nhân...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 101 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11. Tính tổng số các hạt thóc ở 11 ô đầu của bàn cờ nêu ở hoạt động 1.

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 103 sgk toán 11 Bài 1 trang 103 sgk toán 11

Giải bài 1 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các dãy số

Xem chi tiết
Bài 2 trang 103 sgk toán 11 Bài 2 trang 103 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho cấp số nhân với công bội q.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 103 sgk toán 11 Bài 3 trang 103 sgk toán 11

Giải bài 3 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài