Bài 2. Dãy số

Bình chọn:
4.3 trên 174 phiếu
Lý thuyết dãy số

1. Định nghĩa Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh họa...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của các dãy số sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi....

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho các dãy số...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11

Chứng minh các bất đẳng thức ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho dãy số Un , biết:

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết 5 số hạng đầu của dãy số, dự đoán công thức tổng quát.

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11

Xét tính tăng, giảm của các dãy số biết:

Xem lời giải

Bài 5 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn dưới, dãy số nào bị chặn trên, dãy số nào bị chặn?

Xem lời giải