Bài 2. Dãy số

Bình chọn:
4.6 trên 133 phiếu
Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết năm số hạng đầu và số hạng tổng quát của các dãy số sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 86 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy nêu các phương pháp cho một hàm số và ví dụ minh họa...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết mười số hạng đầu của dãy Phi-bô-na-xi....

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho các dãy số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 92 sgk toán 11 Bài 1 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 1 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát

Xem chi tiết
Bài 2 trang 92 sgk toán 11 Bài 2 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số Un , biết:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 92 sgk toán 11 Bài 3 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 3 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết 5 số hạng đầu của dãy số, dự đoán công thức tổng quát.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 sgk toán 11 Bài 4 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 4 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Xét tính tăng, giảm của các dãy số biết:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 92 sgk toán 11 Bài 5 trang 92 sgk toán 11

Giải bài 5 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn dưới, dãy số nào bị chặn trên, dãy số nào bị chặn?

Xem chi tiết


Gửi bài