Ôn tập chương V - Đạo hàm

Bình chọn:
4.1 trên 137 phiếu
Câu 1 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem lời giải

Câu 3 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 4 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai hàm số:

Xem lời giải

Câu 5 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình f’(x) = 0, biết rằng:

Xem lời giải

Câu 6 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Tính:

Xem lời giải

Câu 7 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến:

Xem lời giải

Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.

Xem lời giải

Câu 9 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

Xem lời giải

Câu 10 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem lời giải

Bài 11 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Nếu f(x) = sin3x + x2 thì (f''({{ - pi } over 2})) bằng:

Xem lời giải

Câu 12 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của phương trình h’’(x) = 0 là:

Xem lời giải

Câu 13 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≤ 0

Xem lời giải