Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Bài 1 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai hàm số:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình f’(x) = 0, biết rằng:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Nếu f(x) = sin3x + x2 thì (f''({{ - pi } over 2})) bằng:

Xem chi tiết
Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của phương trình h’’(x) = 0 là:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≤ 0

Xem chi tiết