Ôn tập chương V - Đạo hàm

Bình chọn:
4.2 trên 118 phiếu
Câu 1 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 1 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết

Câu 2 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 2 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết

Câu 3 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 3 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem chi tiết

Câu 4 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 4 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai hàm số:

Xem chi tiết

Câu 5 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 5 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình f’(x) = 0, biết rằng:

Xem chi tiết

Câu 6 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 6 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết

Câu 7 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 7 trang 176 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến:

Xem chi tiết

Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.

Xem chi tiết

Câu 9 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 9 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

Xem chi tiết

Câu 10 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 10 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính:

Xem chi tiết

Câu 11 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 11 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Nếu f(x) = sin3x + x2 thì (f''({{ - pi } over 2})) bằng:

Xem chi tiết

Câu 12 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 12 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của phương trình h’’(x) = 0 là:

Xem chi tiết

Câu 13 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11 Câu 13 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11. Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≤ 0

Xem chi tiếtHỏi bài